Aktualności

UKW: Bezpłatny kurs języka polskiego dla kandydatów na studia z Ukrainy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaprasza osoby z Ukrainy, które chciałby studiować na UKW na bezpłatny wakacyjny kurs języka polskiego. Do udziału w kursie będą rekrutowane osoby, które zapisały się na studia I lub II stopnia na UKW (utworzone zgłoszenie rekrutacyjne w systemie irka.ukw.edu.pl).

Warunki konieczne do wzięcia udziału w projekcie to:

– obywatelstwo ukraińskie,

– przyjazd do Polski po dniu 24 lutego 2022,

– rejestracja w polskim systemie PESEL,

– zapisanie się na studia I lub II stopnia w systemie rekrutacyjnym UKW.

Kurs obejmie 120 darmowych godzin nauki języka polskiego w okresie 4.07 – 16.09.2022;

Uczelnia zapewnia bezpłatne podręczniki i materiały dydaktyczne.

Uczestnicy kursu, którzy będą uczęszczać na zajęcia (frekwencja na poziomie min. 75%) i zdadzą test na zakończenie zajęć, otrzymają zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie studiów na UKW.

Zajęcia będą odbywać się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW, przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Welcome Centre Biura Współpracy Międzynarodowej UKW, ul. Chodkiewicza 30, pokój 209. Należy zabrać ze sobą poświadczenie nadania numeru PESEL ze statusem UKR.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW”.

Fot. i tekst: Stanisław Gazda

#JesteśmyDlaWas

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK