Aktualności

Kolejny most do remontu! Będą zmiany w organizacji ruchu!

Wkrótce przeprowadzone zostaną prace naprawcze na moście Pomorskim. Będą one wymagały wprowadzenia zmian w dotychczasowej organizacji ruchu pomiędzy rondem Fordońskim i Toruńskim. Przyczyną wprowadzenia zmian jest zarysowanie ( na zdjęciu) które pojawiło się na jednej z 5 belek nośnych mostu (pod obiektem), świadczące o wieloletnim wyeksploatowaniu obiektu.

Aby bezpiecznie przeprowadzić prace i zmniejszyć drgania, planuje się wprowadzenie ograniczeń w ruchu na samym moście Pomorskim. Będą one polegały na ograniczeniu prędkości dla tramwajów do 10 km/h (na samym obiekcie) oraz zmniejszeniu prędkości dla samochodów o masie całkowitej do 10 ton do 20 km/h. Pojazdy o masie powyżej 10 ton (z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej) nie będą mogły wjechać na most i będą kierowane na sąsiednie przeprawy mostowe.

Trzeba będzie zdiagnozować przyczyny uszkodzenia jak i dokładnie sprawdzić jego poszczególne elementy. O konsultację merytoryczną poproszony został prof. Arkadiusza Madaja z Politechniki Poznańskiej.

Zgodnie z wstępna oceną Profesora należy zaprojektować i wykonać doraźną naprawę umożliwiającą dalszą eksploatację tego już 60 letniego obiektu. Prace będą prawdopodobnie prowadzone tylko pod obiektem i nie będę dodatkowo utrudniać ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów na samym moście.

Obiekt, który stanął w ciągu ul. Szerokiej (dzisiaj Al. Kardynała Wyszyńskiego) został zaprojektowany blisko 60 lat temu, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami i prognozami ruchu. Przez większość swojego istnienia prowadziła tędy główna trasa tranzytowa przez Bydgoszcz (droga krajowa nr 5). Od jego wybudowania niesamowicie wzrosło natężenie ruchu pojazdów oraz obciążenia samego obiektu. Pojawiły się nowe i dużo cięższe tramwaje oraz samochody ciężarowe.

W latach 2004-2005, wraz z całym układem komunikacyjnym, most został zmodernizowany – torowisko tramwajowe znalazło się na środku, pomiędzy jezdniami. Został również wzmocniony doraźnie taśmami z włókien węglowych. W 2010 roku na moście zainstalowano punkty obserwacji geodezyjnej i objęto go dodatkową kontrolą okresową.

Most Pomorski został zaprojektowany przez wybitnego polskiego projektanta Maksymiliana Wolffa (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku), a wybudowany w latach 1967-1970 przez Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. To trzyprzęsłowa konstrukcja o długości niespełna 80 m w formie dwóch wsporników połączonych nad rzeką wspólnym przegubem, podobnie jak w Moście Bernardyńskim.

Budowa tego obiektu to była pierwszą w Polsce realizacją metodą montażu nawisowego, czyli montażu przęsła z gotowych prefabrykatów dostawianych wspornikowo do już wcześniej zmontowanych, a tym samym trwale zapisała się w historii budowy polskich mostów, co do dzisiaj jest często przypominane przez autorytety z tej dziedziny.

(gaz)

Fot.: ZDMiKP

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK