Aktualności

Znaleźli polskiego Szekspira! Kolejna edycja konkursu rozstrzygnięta!

Jury XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dla Młodych Dramatopisarzy i Dramatopisarek „Szukamy Polskiego Szekspira” w składzie: Adam Biernacki, Magdalena Fertacz, Daria Sobik postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii dziecięcej (12-15 lat):

Drugą nagrodę „za niezwykłą czułość i wrażliwość w tworzeniu pełnokrwistej postaci scenicznej” przyznano za sztukę Listy z Anzio Dawidowi Sobkiewiczowi.

Trzecią nagrodę za „pełną humoru dziecięcą wizję świata postapokalipsy” sztukę Planeta ciszy przyznano Klarze Straszak.

Wyróżnienie za „robiący wrażenie wiedzą historyczną i sprawnością językową” tekst Bo tak serce kazało otrzymuje Blanka Ciborowska.

W kategorii młodzieżowej (16-21 lat):

Pierwszą nagrodę za „dojmujące świadectwo wielu pokoleń kobiet, w którym osobiste staje się uniwersalne, za wrażliwość poetycką, szczerość i autentyczność” w sztuce I lubię z Tobą tańczyć otrzymuje Małgorzata Czerwień.

Drugą nagrodę za „twórcze zderzenie poetyckiego języka, przenikliwej analizy społeczno –politycznej i bezkompromisowo osobistego doświadczania świata” w sztuce Unmuted otrzymuje Błażej Szymański.

Trzecią nagrodę „za wysokie umiejętności storytellingu, językową spójność i ponadprzeciętne posługiwanie się metaforą” w sztuce Kluczenie otrzymuje Karolina Zdunek.

Organizatorami konkursu byli: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy oraz Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, zaś odbiorcami, od jego pierwszej edycji w 1984 r. są młodzi twórcy (12 – 21 lat) próbujący swoich sił w dramaturgii i dramatopisarstwe.

Głównym celem konkursu, zgodnie z misją twórców, prof. Haliny Machulskiej i prof. Macieja Wojtyszko, jest edukacja przez sztukę dzieci i młodzieży.

Konkursowe sztuki w XVII edycji Konkursu miały mieć formę monodramu (utworu scenicznego na jednego wykonawcę), inspirowanego hasłem „Głos ludzki”.

Dla biorących udział w konkursie zostaną przygotowane zostały  masterclassy z Julią Holewińską, Marią Wojtyszko i Davitem Gabunią, którzy opowiedzą o swoim warsztacie i metodach pisania. Nagrody obejmują cyfrową publikację zwycięskich utworów oraz prezentację w formie szkicu scenicznego na scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Organizator przewidział także nagrody rzeczowe.

 Stanisław Gazda

#JesteśmyDlaWas

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK