Aktualności

Zmiany komunikacyjne: Co wniosły konsultacje społeczne?

Od 18 września do 9 października trwały konsultacje społeczne w sprawie przebiegu linii tramwajowych i autobusowych po oddaniu do użytku ulicy Kujawskiej z nowym torowiskiem tramwajowym. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz i zastępca dyrektora ds. transportu ZDMIKP Rafał Grzegorzewski  podsumowali konsultacje z mieszkańcami.

Punktem wyjścia był poddany pod społeczną dyskusję projekt układu komunikacyjnego opracowany po szeregu badań i analiz m.in. w ramach studium transportowego dla miasta Bydgoszczy. Konsultacje przeprowadzone zostały poprzez analizę złożonych kart konsultacyjnych, spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz w formie nagrań pytań i odpowiedzi. Wpłynęło 388 kart konsultacyjnych w których zawartych było 666 wniosków. Zaakceptowane zostały 133 wnioski. 215 wniosków zostało odrzuconych. W przypadku 317 wniosków udzielone zostały wyjaśnienia.

Praktyczny efekt konsultacji poznamy 6 grudnia, gdy zacznie obowiązywać nowy układ komunikacyjny uwzględniający ruch tramwajowy ulicą Kujawską. Ale też będzie jeszcze pół roku czasu na analizę uwag korzystających z usług transportu miejskiego w nowym wydaniu.

Stworzenie nowej siatki połączeń tramwajowych rzutowało na funkcjonowanie całego transportu miejskiego, zatem zmianom podlegały również linie autobusowe. Założono uruchomienie jak największej ilości linii komunikacyjnych, na jaką pozwala istniejący obecnie układ torowo-sieciowy. Oparty on będzie o jedenaście linii i maksymalne wykorzystanie pętli tramwajowych z obowiązującym taktem częstotliwości co dwadzieścia minut i z zapewnieniem jak największej ilości połączeń bezpośrednich. Przyjęta również została zasada gwiaździstego rozprowadzania linii z poszczególnych obszarów miasta.

Główne zmiany w sieci połączeń tramwajowych dotyczyć będą linii nr 2 – z Kapuścisk przez Kujawską do Lasu Gdańskiego; linii nr 9 – z pętli Glinki przez Kujawską do pętli Rycerska oraz nowej linii nr 11 – z Wyżyn przez Kujawską do pętli Bielawy.

Połączenia autobusowe: Linia 53 pozostaje na dotychczasowej trasie; linia 56 zostanie skrócona do pętli Glinki BFM; linia 61 – zostanie skrócona z Osowej Góry do placu Kościeleckich; linia 79 zostanie przekierowana na Trasę Uniwersytecką do ulicy Wojska Polskiego, by później wrócić na stałą trasę. Część kursów zostanie poprowadzonych na ulicą Cmentarną. Częstotliwość  tej linii zostanie zmniejszona.

Będą także linie dowozowe: 84 i 85 do BPT. 84 będzie obsługiwać pętlę Kapuściska i Glinki, 85 zostanie uruchomiona z pętli Łęgnowo i będzie kursować ulicą Chemiczną.

Tekst i fot.: Stanisław Gazda

 

#JesteśmyDlaWas

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK