Aktualności

UKW remontuje budynek na Placu Kościeleckich

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prowadzi renowację budynku przy Pl. Kościeleckich. Prace polegają na renowacji elewacji frontowych budynku starej szkoły od strony Bernardyńskiej i placu.

Planowane działania konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych budynku mają na celu usunięcie przyczyn destrukcji poszczególnych elementów składowych fasad, przywrócenie materiałom budowlanym ich pierwotnych właściwości, zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem oraz  przywrócenie budynkowi pierwotnego wyrazu estetycznego. Prace poprzedzone zostały szczegółowym rozpoznaniem budowy technologicznej, określeniem zakresu i przyczyn zniszczeń oraz próbami gwarantującymi właściwy dobór środków i metod konserwatorskich. Remont elewacji prowadzony jest metodą konserwatorską, zachowawczo, kolejno dla każdej elewacji.

Zwycięzcą przetargu została firma HBM-BUD sp.z o.o., z Bydgoszczy. Kryteria przetargu: cena brutto – 60%, przedłużenie gwarancji – 40%.

Za remont elewacji budynku przy Placu Kościeleckich uczelnia zapłaci 739.230,00 zł. Wykonawca udzielił gwarancji na sześć lat. Według planu prace powinny zakończyć się w tym roku.

To kolejna inwestycja Uniwersytetu w budynku przy Placu Kościeleckich 8. Wcześniej uczelnia prowadziła prace adaptacyjne kilku pomieszczeń  piwnicznych na sale laboratoryjne oraz modernizowała i doposażała inne sale dydaktyczne w gmachu.

Budynek przy Placu Kościeleckich jest siedzibą Instytutu Geografii naszej uczelni, wykorzystywany jest również przez Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów.
Prace finansowane są częściowo z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków i wpisują się w rewitalizację tej części Bydgoszczy.

(gaz)

Fot.:UKW

#JesteśmyDlaWas

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK