Aktualności

Szybki internet światłowodowy podnosi jakość życia w regionalnej Polsce. Atrakcyjność Kujaw i Pomorza na podstawie wyników Raportu #RegionyNEXERY2021

Mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości coraz lepiej postrzegają jakość życia na Kujawach i Pomorzu. Badanie przeprowadzone w połowie 2021 r. przez firmę NEXERA pokazuje, że szczególnie wysoko oceniane są możliwości spędzania wolnego czasu (54%) oraz ogólny poziom życia (53%). Ankietowani przyznają jednocześnie, że narzędziem, które w bezpośredni sposób podnosi atrakcyjność terenów pozamiejskich, jest dostępność internetu światłowodowego.

Szybkie łącze impulsem rozwojowym dla mniejszych miejscowości

 Wyniki uzyskane przez operatora światłowodowego w Regionie Kujaw z Pomorzem i Mazowszem wskazują, że ponad połowa respondentów (54%) ocenia zamieszkiwany obszar jako atrakcyjny pod względem dostępnych możliwości spędzania wolnego czasu, a 53% pod względem ogólnych warunków życia. Respondenci dostrzegają również korzyści wynikające z dostępu do nowoczesnej infrastruktury technologicznej. Połowa wskazuje szybki internet jako bezpośredni impuls rozwojowy dla lokalnej społeczności i gospodarki, a 6 na 10 mieszkańców uważa za istotne, by w miejscu zamieszkania była możliwość podłączenia do światłowodu. Ponad połowa zapytanych mieszkańców
i nauczycieli zgadza się również ze stwierdzeniem, że szybki internet i związane z nim możliwości mogą poprawić sytuację na rynku pracy. Ponadto aż 73% respondentów zauważyło w trakcie pandemii zjawisko migracji ludności z dużych miast do mniejszych miejscowości.

– Cyklicznie realizowane badanie pozwala nam na bieżąco ocenić nastroje, postawy i potrzeby osób zamieszkujących tereny, na których prowadzimy inwestycje światłowodowe. Pandemiczna rzeczywistość w wyraźny sposób przyspieszyła rozwój technologiczny i wymusiła cyfryzację w wielu aspektach codziennego życia. 7 na 10 mieszkańców Regionu zgadza się ze stwierdzeniem, że w trakcie pandemii ludzie przenoszą się z dużych miast do mniejszych miejscowości. Rosnąca migracja wewnętrzna oraz wymuszona przez lockdown izolacja stały się impulsem, który bezpośrednio przyczynił się do rozwoju mniejszych ośrodków. Pozyskane w badaniu dane jednoznacznie wskazują przy tym, że powszechny dostęp do szybkiego internetu podnosi atrakcyjność miejsca zamieszkania
i jakość życia, jest również narzędziem wyrównującym szanse społeczne i edukacyjne
– mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

Dostęp do internetu ważniejszy niż liczba połączeń komunikacyjnych

 Wpływ nowoczesnej technologii na poziom atrakcyjności Regionu dostrzegają również urzędnicy.
9 na 10 pracowników instytucji samorządowych jest przekonanych, że światłowód ma pozytywne oddziaływanie na codzienne życie mieszkańców. Ankietowani oceniali związek budowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie inwestycji, pracy, turystyki oraz codziennego życia.
W zależności od poruszanego obszaru pozytywne aspekty nowoczesnej sieci internetowej wskazywało pomiędzy 72% a 92% respondentów. Dodatkowo ponad połowa ankietowanych mieszkańców (53%) wskazała, iż dostęp do szybkiego internetu ma większe znaczenie niż liczba połączeń komunikacyjnych w okolicy.

– Nasze badanie pokazuje systematyczny wzrost świadomości mieszkańców, jak duży wpływ na poziom codziennego życia ma dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu. Zjawiska, takie jak praca zdalna, edukacja online czy korzystanie z e-urzędów, są coraz bardziej powszechne, a w ostatnim czasie ten trend zyskał jeszcze większą dynamikę. W naszej ocenie technologia światłowodowa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na niezawodne i szybkie połączenie internetowe – dodaje Paweł Biarda.

Źródło: NEXERA/Onemulti

#JesteśmyDlaWas

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK