Aktualności

Rewitalizacja Placu Kościeleckich. Jest pozwolenie na budowę

Zakończyły się prace nad projektem budowlanym rewitalizacji Placu Kościeleckich. Zachowane zostaną istniejące kasztanowce. Wprowadzone zostaną nowe nasadzenia niskopienne. Piesi zyskają równe estetyczne alejki i chodniki w śródmiejskim stylu wraz z oświetleniem parkowym. Rozwiązany zostanie problem zalewania jezdni po ulewach.

Z końcem października na podstawie opracowanego projektu budowlanego miasto uzyskało prawomocne pozwolenie na budowę. W ciągu najbliższych miesięcy zlecone zostaną prace budowlane. Ich koszt szacowany jest na prawie 5 mln zł. Przygotowany został plan kompleksowej rewitalizacji jednej z bram do salonu Bydgoszczy. Chodzi o dostosowanie estetyki do nowych lub zrewitalizowanych obiektów otaczających skwer. W ostatniej dekadzie na działce przekazanej przez miasto powstała nowa część  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, a istniejący zabytkowy gmach odrestaurowano.

W miejscu dawnego placu manewrowego powstał nowoczesny biurowiec K3. Obecnie w oparciu m.in. o środki z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków trwają prace konserwatorskie przy elewacji gmachu UKW. Rusza też kolejny etap prac przy remoncie i adaptacji hali targowej położonej w bliskim sąsiedztwie placu. Rewaloryzacja zieleni w tej części Starego Miasta jest też niezbędna ze względu  na pogarszający się stan fitosanitarny rosnących drzew. Projektowana rewitalizacja Placu Kościeleckich przewiduje stworzenie nowej dostępnej zielonej przestrzeni na Starym Mieście w Bydgoszczy.

Plac Kościeleckich po rewitalizacji zyska charakter wspólnej przestrzeni zielonej w centralnej części miasta. Ma szansę stać się miejscem wypoczynku i spotkań jako zewnętrzny kampus pobliskiej uczelni wyższej, centrum biznesowego, ośrodka kultury czy kościoła. Jako ważny węzeł komunikacyjny oraz teren rekreacji miejskiej pozwoli na lepszą dostępność bez barier architektonicznych dla ludzi i ożywi tkankę śródmiejską Starego Miasta.

 W pierwszej kolejności powstanie podziemny zbiornik retencyjny. To ważny element rozbudowy systemu bydgoskiej kanalizacji deszczowej. Rozwiąże on problem zalewanych ulic podczas intensywnych opadów. Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie suszy. Ta część inwestycji realizowana będzie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy.

 Kolejnym etapem będzie rewitalizacja terenów zielonych w centralnej części placu. W projekcie ujęto wiele rozwiązań postulowanych przez mieszkańców oraz ekspertów. Wszystkie prace prowadzone będą z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców w jak najlepszej formie. Zniszczone murki oporowe, które podniosły poziom placu oraz utrudniały przemieszczanie się pieszym zostaną zlikwidowane, a projektowane obrzeża chodnikowe zostaną odpowiednio obniżone do poziomu kwater zielonych pod drzewami, obsadzonych roślinami. Nawierzchnie alejek wyłożone zostaną materiałem mineralnym, dobrze przepuszczającym wodę. Przez środek parku wytyczona zostanie nowa centralna aleja podkreślająca osiową kompozycję placu zgodną z historycznym wyglądem. Na skwerze zaprojektowano ławki parkowe oraz przestrzeń integracyjną w formie małego placu utwardzonego. Nasadzenia nowych  roślin również podkreślą osiowy układ placu. Otrzyma on poza tym nowe stylowe oświetlenie w formie lamp parkowych.

Ostatnim etapem rewitalizacji placu będzie przebudowa jezdni i chodników. Plac nadal pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego. Stąd na jezdniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Stanowiska postojowe zostaną zabrukowane kamienną kostką. Odcinki przyległych jezdni (Przy Zamczysku oraz połączenie z ul. Długą), z których nie korzystają autobusy, otrzymają nawierzchnię z bruku. Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem. Zastosowane zostaną płyty kamienne oraz kamienne opaski. Cześć chodników od strony ul. Bernardyńskiej otrzymała już nową nawierzchnię wraz z rozbudową ul. Kujawskiej.

Obecną formę plac Kościeleckich zyskał na przełomie XIX i XX wieku. Wówczas zniwelowano dawne zamkowe wzgórze i część miejskiej fosy, a następnie wytyczono prostokątny plac z dwiema jezdniami.  W pierwszych latach XX wieku wybudowano charakterystyczne obiekty: neogotycką farę ewangelicką (obecny kościół pw. św. Andrzeja Boboli), charakterystyczną halę targową oraz modernistyczny przytułek dla niemowląt, tzw. Augusta-Victoria-Heim (obecna siedziba Kujawsko-Pomorskiego Centrum  Kultury). Od 1935 do połowy lat 70. na placu funkcjonował dworzec autobusowy, który przeniesiono następnie na ul. Jagiellońską.  Plac Kościeleckich stał się wówczas ważnym węzłem dla miejskich linii autobusowych. Obecnie stanowi też centralny węzeł przesiadkowy dla wszystkich linii nocnych.

Tekst i fot.: Stanisław Gazda

Źródło: UMB

 #JesteśmyDlaWas

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK