Aktualności

Będą zmiany w przepisach dotyczących hulajnóg

Hulajnogi elektryczne wpisały się na dobre w krajobraz naszego miasta. Wielu użytkowników posiada własne sprzęty, jednak duże grono mieszkańców korzysta z możliwości ich wypożyczenia.

Niestety często zostawiane są w miejscach, które stwarzają niebezpieczeństwo szczególnie dla osób niewidomych i słabo widzących.

– Choć samo rozwiązanie wydaje się być interesującą alternatywą dla miejskich rowerów, to dla nas, osób niewidomych i słabowidzących urządzenia pozostawiane właściwie gdzie popadnie, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia – zaznacza Polski Związek Niewidomych.

Od 20 maja zostaną wprowadzone nowe przepisy regulujące zasady poruszania się oraz parkowania sprzętów. W nowelizacji Prawa o ruchu drogowym znajdziemy także obowiązki wobec kierujących tymi pojazdami.

Wreszcie przepisy uregulują zasady korzystania z jednośladu. Hulajnogę elektryczną będzie trzeba pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni. Pojazd będzie musiał być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika, a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.

Z dniem 20 maja na terenie miasta odpowiednie służby mundurowe będą mogły też nakładać mandaty za źle zaparkowany pojazd.

Nowa ustawa zakłada usunięcie pojazdu z drogi w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione lub utrudnia ruch i zagraża bezpieczeństwu.

Stawka określona w ustawie za usunięcie pojazdu została ustalona w wysokości 123 zł za usunięcie i 23 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu.

Zmiany w przepisach dotyczą również zasad przemieszczania się. Zgodnie z nowymi regulacjami kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów nie przekraczając 20 km/h.

W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością do 30 km/h. Wówczas nie może jechać z prędkością większą niż 20 km/h. (również nie może przekraczać 20km/h).

W przypadku braku wydzielonej drogi dla rowerów, hulajnogą będzie można poruszać się chodnikiem. Jednak w takim przypadku jazda musi być prowadzona z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Należy pamiętać, że to właśnie piesi na chodniku zawsze mają pierwszeństwo.

Istotne jest, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób, a także przedmiotów czy zwierząt.

fot. M. Zelek

Maria Zelek

#JesteśmyDlaWas

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK