Aktualności

Artyści apelowali do prezydenta Dudy. O co im chodzi?

Znani twórcy zaapelowali do polskich władz o przyjęcie kompleksowych rozwiązań wspierających polską kulturę – bez obciążania budżetu. Mają one zapobiec zapaści polskiej branży artystycznej. Realizacja proponowanych przez artystów postulatów jest szczególnie ważna teraz, w czasie pandemii, gdy wielu z nich nadal nie ma możliwości zarobkowania.

Pod apelem „Ratujmy polską kulturę”, skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera i ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego, podpisali się przedstawiciele środowiska twórczego: aktor i reżyser Redbad Klynstra-Komarnicki, scenarzystka i producentka filmowa Ilona Łepkowska, reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze, pisarz i publicysta Zygmunt Miłoszewski oraz piosenkarka Anna Karwan.

Aby poprawić pozycję polskich artystów i zapewnić ochronę ich praw niezbędne jest przyjęcie „Pakietu dla Kultury” obejmującego 3 najważniejsze postulaty: Zmianę art. 15L ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wstrzymującego pobieranie opłat na rzecz twórców, artystów i producentów od podmiotów publicznie odtwarzających utwory, które w czasie pandemii zawiesiły działalność, ale dziś funkcjonują. Ten szkodliwy przepis pozbawia artystów dochodów, które i tak drastycznie się zmniejszyły w czasie pandemii, jest dla nich dyskryminujący i obowiązuje bezterminowo.

Przyjęcie ustawy o statusie artysty, która ma regulować status twórców w Polsce i wzmocnić zabezpieczenie socjalne artystów, poprzez powołanie specjalnego Funduszu Ubezpieczeń. Jest to szczególnie ważne teraz, w czasie pandemii, która w sposób szczególny dotknęła twórców w związku z ograniczeniami działalności kulturalnej. Środki na fundusz pochodziłyby m.in. z uaktualnienia tzw. opłaty reprograficznej, która powinna objąć, podobnie jak w większości krajów Europy, także tablety i smartfony. Brak uaktualnienia opłaty reprograficznej w Polsce skutkuje milionowymi stratami dla polskich twórców i polskiej kultury narodowej.

Implementację unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która ma w sposób kompleksowy chronić prawa twórców w internecie wobec ekspansji globalnych koncernów technologicznych i gwarantować artystom dochody z wykorzystania ich twórczości.

(gaz)

#JesteśmyDlaWas

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK